Vijesti

Natječaj za radno mjesto Voditelja računovodstva

Hrvatski kulturni dom na Sušaku otvorio je Natječaj za radno mjesto Voditelja računovodstva (m/ž).

Opis poslova Voditelja računovodstva:
– vodi glavnu knjigu
– djeluje u sastavljanju obračuna poslovanja
– obrađuje financijsku dokumentaciju
– vodi analitičke knjige sitnog materijala i osnovnih sredstava
– vodi analitičke knjige materijala i vrši obračun proizvodnih radnih naloga
– vrši obračun i knjiženje autorskih honorara
– vrši obračun putnih naloga
– vodi blagajnički dnevnik o isplati i naplati gotovine
– obavlja mjesečni obračun plaća
– pomaže pri realizaciji programa Ustanove
– obavlja administrativne poslove iz svog djelokruga rada
– obvezuje se držati pravila ponašanja utvrđenih općim aktima ustanove, čuvati poslovnu tajnu, te njegovati suradnički – odnos s drugim radnicima
– provodi mjere zaštite pri radu i zaštite od požara, te sigurnosti posjetitelja i imovine Ustanove u svom djelokrugu rada
– obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja

Cjelokupni natječaj nalazi se na poveznici.

Rok za prijavu je subota 18. prosinca 2021. godine.


HKD klub
Skip to content