Drugost / Otherness

*Please scroll down for English

Galerija Kortil od 12. lipnja otvorenjem ljetne izložbe Drugost predstavit će Riječankama i Riječanima te njihovim gostima preko trideset umjetničkih djela Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti iz Zagreba (NMMU).

Izložba se kroz odabir radova naših vodećih autorica i autora bavi konceptom drugosti nudeći novu perspektivu i neka od mogućih čitanja izloženih djela nastalih u periodu od druge polovice 19. stoljeća naovamo. Koncept kustosice NMMU Marte Radman bavi se razotkrivanjem i čitanjem društvenih preduvjeta, autocenzurom umjetnika i značajem rodnog i spolnog identiteta u stvaralačkom izričaju, kroz  problematiku feminizma, dekolonizacije te rodne i LGBTQI+ teorije.

Među ostalim bit će predstavljeni radovi Miroslava Kraljevića, Vlahe Bukovca, Milivoja Uzelca, Vere Fisher, Josipa Račića, Vlaste Delimar, Naste Rojc i Ksenije Kantoci u medijima slikarstva, skulpture, fotografije, videa i umjetničkih instalacija, pritom nastojeći izazvati dominantni diskurs i dati prostor umjetnosti i autorima/cama koji su povijesno marginalizirani, potičući inkluzivniji dijalog o složenosti identiteta, (re)prezentacije i dinamike moći u svijetu umjetnosti.

Kroz izložbu koja će biti otvorena do 14. rujna Galerija Kortil donosi ljetni izložbeni program domaćoj i stranoj publici Rijeke ostvarujući ga u suradnji s Nacionalni muzej moderne umjetnosti koji je trenutno zatvoren sve do 2026. godine zbog cjelovite obnove Palače Vranyczany-Dobrinović koja je uslijedila nakon potresa 2020. godine.

Autori/ce: Martina Kramer, Miroslav Kraljević, Bela Čikoš – Sesija, Vlaho Bukovac, Milivoj Uzelac, Sonja Kovačić – Tajčević, Sava Šumanović, Vera Fischer, Slavko Kopač, Mirko Rački, Ivan Rein, Josip Račić, Miroslav Kraljević, Ivan Jurčević, Ivan Tišov, Vladimir Becić, Jerko Fabković, Ivan Sabolić, Petar Dobrović, Ana Opalić, Anka Krizmanić, Gabrijel Stupica, Krsto Hegedušić, Stephan Lupino, Petrić Tonka, Anabel Zanze, Oscar Nemon, Nasta Rojc, Vlasta Delimar, Zvonimir Lončarić, Vlasta Žanić, Željko Badurina, Belizar Bahorić, Ksenija Kantoci, Renata Vranyczany Azinović
Kustosica: Marta Radman

Za zatvaranje izložbe, na sceni HKD-a 9.9. u 20 sati bit će izvedena predstava “Prema dostojanstvu (starenja)” glumice Vesne Stilinović i performerice Vlaste Delimar.

CIJENA ULAZNICA
redovna cijena / odrasli – €4 
djeca i mladi do 18 godina / studenti / umirovljenici / članovi HKD kluba – €2 

Grupni posjeti (10-30 osoba)
odrasli – €3
djeca i mladi do 18 godina / studenti / umirovljenici – €1,5 
*pratnja (vodiči/kinje, odgojitelji/ce, profesori/ce)  – ne plaćaju ulaz

Stručna vodstva
Stručno vodstvo za grupe: 
hrvatski – €15 
engleski – €25

Stručno vodstvo za školske i studijske grupe – besplatno uz kupnju ulaznice

*Za stručno vodstvo potrebna je prethodna najava minimalno 4 dana unaprijed na broj  +385 91 435 2639  ili na mail galerijakortil@hkd-rijeka.hr radnim danom od 8 sati do 16 sati. 

Besplatan ulaz:
– djeca do 7 godina
– studenti povijesti umjetnosti, muzeologije i akademija likovnih umjetnosti, učenici škola primijenjene umjetnosti i dizajna
– članovi HDLU-a, AICA -e, ICOM-a Hrvatska, HMD-a, Društva povjesničara umjetnosti 
– novinari uz predočenje važeće PRESS iskaznice
– osobe s invaliditetom i pratnja
– turistički vodiči 

Besplatan ulaz svim posjetiteljima omogućen je svakog prvog utorka u mjesecu.


From 12 June 2024, with the opening of the summer exhibition “Otherness”, Kortil Gallery will be presenting over thirty works of art from the National Museum of Modern Art (NMMU).

Through the selection of works by our leading artists, the exhibition delves into the concept of “otherness”, offering fresh perspectives and potential interpretations of artworks created from the latter half of the 19th century onward. The concept of the NMMU curator Marta Radman focuses on exploration and interpretation of social contexts, artists’ self-censorship, and the significance of gender and gender identity in creative expression. These themes are addressed through the lense of feminism, decolonization, and gender and LGBTQI+ theory.

Among others, the exhibition features the works of Miroslav Kraljević, Vlaho Bukovac, Milivoj Uzelac, Vera Fisher, Josip Račić, Vlasta Delimar, Nasta Rojc and Ksenija Kantoci, created in the media of painting, sculpture, photography, video and art installations. On this occasion, attempts will be made to challenge the dominant discourse and offer space to art and artists who have historically been marginalized, and to encourage a more inclusive dialogue about the complexity of identity, (re)presentation and power dynamics in the art world.

Through this exhibition, which runs until September 14, Kortil Gallery presents its summer exhibition program to the domestic and foreign audience. The program is realized in collaboration with the National Museum of Modern Art, which is closed until 2026 due to the renovation of the Vranyczany-Dobrinović Palace.

Artists: Martina Kramer, Miroslav Kraljević, Bela Čikoš – Sesija, Vlaho Bukovac, Milivoj Uzelac, Sonja Kovačić – Tajčević, Sava Šumanović, Vera Fischer, Slavko Kopač, Mirko Rački, Ivan Rein, Josip Račić, Miroslav Kraljević, Ivan Jurčević, Ivan Tišov, Vladimir Becić, Jerko Fabković, Ivan Sabolić, Petar Dobrović, Ana Opalić, Anka Krizmanić, Gabrijel Stupica, Krsto Hegedušić, Stephan Lupino, Petrić Tonka, Anabel Zanze, Oscar Nemon, Nasta Rojc, Vlasta Delimar, Zvonimir Lončarić, Vlasta Žanić, Željko Badurina, Belizar Bahorić, Ksenija Kantoci, Renata Vranyczany Azinović
Curator: Marta Radman

TICKET PRICE
regular price / adults – €4
children and young people up to 18 years old / students / pensioners / HKD club members – €2

Group visits (10-30 people)
adults – €3
children and young people up to 18 years of age / students / pensioners – €1.50
*accompaniment (guides, educators, professors) – free entrance

Professional guidance
Professional guidance for groups:
in Croatian language – €15
in English language – €25

Professional guidance for school and study groups – free of charge with the purchase of a ticket

*For professional guidance, advance notice is required at least 4 days in advance by calling +385 91 435 2639 or by email at galerijakortil@hkd-rijeka.hr on weekdays from 8 a.m. to 4 p.m.

Free entrance:
– children up to 7 years old
– students of art history, museology and fine arts academy, students of schools of applied art and design – members of HDLU, AICA, ICOM Croatia, HMD, Society of Art Historians
– journalists upon presentation of a valid PRESS card
– persons with disabilities and accompanying persons
– tourist guides

Free entry to all visitors is provided every first Tuesday of the month.

HKD klub
Skip to content