Vijesti

Natječaj za radno mjesto scenskog tehničara – domara

Hrvatski kulturni dom na Sušaku otvorio je Natječaj za radno mjesto Scenskog tehničara – domara (m/ž).

Opis poslova Scenskog tehničara – domara:
– priprema i realizira postavu scene za održavanje programa
– priprema i realizira postavu montažnih gradskih bina i scene za održavanje programa te održava iste
– obavlja jednostavnije poslove tekućeg i električarskog održavanja u ustanovi
– u dogovoru s ravnateljem ugovara redovne servise u zgradi
– rukovodi sustavom grijanja i hlađenja
– kontrolira rad automatike manualno i putem računala nadzire sustav
– pomaže rukovatelju sustava centralnog grijanja i hlađenja
– sudjeluje u tehničkoj pripremi izložbi u galerijskim prostorima ustanove
– održava povlake (cugove) i obavlja sve poslove vezane za njihovo ispravno funkcioniranje
– održava instalacije u ispravnom stanju
– brine se o održavanju i čuvanju cjelokupnog inventara, stakala
– obavlja redovite preglede i redovite popravke brava, vrata, prozora, stolica i ostalog namještaja
– dežura na pokusima i predstavama
– pomaže pri realizaciji programa Ustanove
– obavlja administrativne poslove iz svog djelokruga rada
– provodi mjere zaštite pri radu i zaštite od požara, te sigurnosti posjetitelja i imovine Ustanove u svom djelokrugu rada
– obvezuje se držati pravila ponašanja utvrđenih općim aktima ustanove, čuvati poslovnu tajnu, te njegovati suradnički odnos s drugim radnicima
– obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja
– po potrebi obavlja poslove recepcionera

Cjelokupni natječaj nalazi se na poveznici.

Rok za prijavu je subota 11. prosinca 2021. godine.

HKD klub
Skip to content