Vijesti

Natječaj za radno mjesto Voditelja/voditeljice računovodstva

Hrvatski kulturni dom na Sušaku otvorio je Natječaj za radno mjesto Voditelja/voditeljice računovodstva na neodređeno puno radno vrijeme.

Opis poslova Voditelja/voditeljice računovodstva:
– vodi glavnu knjigu, sudjeluje u sastavljanju obračuna poslovanja, obrađuje financijsku dokumentaciju
– vodi analitičke knjige sitnog materijala i osnovnih sredstava
– vodi analitičke knjige materijala i vrši obračun proizvodnih radnih naloga
– vrši obračun i knjiženje autorskih honorara
– vrši obračun putnih naloga
– vodi blagajnički dnevnik o isplati i naplati gotovine
– obavlja mjesečni obračun plaća
– pomaže pri realizaciji programa Ustanove
– obavlja administrativne poslove iz svog djelokruga rada
– obvezuje se držati pravila ponašanja utvrđenih općim aktima ustanove, čuvati poslovnu tajnu, te njegovati suradnički – odnos s drugim radnicima
– provodi mjere zaštite pri radu i zaštite od požara, te sigurnosti posjetitelja i imovine Ustanove u svom djelokrugu rada
– obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja

Cjelokupni natječaj nalazi se na poveznici.

Rok za prijavu je petak 21. srpnja 2023. godine.


HKD klub
Skip to content