Vijesti

Natječaj za radno mjesto Stručnog suradnika/suradnice za pravne poslove

Hrvatski kulturni dom na Sušaku otvorio je Natječaj za radno mjesto Stručnog suradnika/suradnice za pravne poslove, na određeno puno radno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne radnice, do povratka odsutne radnice.

Opis poslova stručnog suradnika/suradnice za pravne poslove:

 • izrađuje opće i posebne akte Ustanove te drugu pravnu dokumentaciju vezanu za rad
  Ustanove, rješava svakodnevne zadatke iz nadležnosti Ustanove po nalogu ravnatelja, te s tim
  u vezi daje pisana pravna mišljenja i sastavlja službene odgovore na upite fizičkih i pravnih
  osoba te javnih tijela
 • priprema i pregledava ugovore iz nadležnosti Ustanove
 • sudjeluje u izradi Plana nabave Ustanove, vodi postupke javne nabave, sastavlja izvješća za
  provedene postupke javne nabave iz djelokruga Ustanove
 • vodi i kontrolira evidenciju odrađenih sati kao i evidenciju prisutnosti na radu radnika Ustanove
 • prati zakone i propise u kulturi
 • pomaže ravnatelju u administrativnom djelokrugu poslova ravnatelja i Upravnog vijeća, te mu
  pruža pravnu pomoć
 • rješava najsloženije predmete iz nadležnosti Ustanove
 • obavlja administrativne poslove iz svog djelokruga rada
 • obvezuje se držati pravila ponašanja utvrđenih općim aktima ustanove, čuvati poslovnu tajnu,
  te njegovati suradnički odnos s drugim radnicima
 • provodi mjere zaštite pri radu i zaštite od požara, te sigurnosti posjetitelja i imovine Ustanove u
  svom djelokrugu rada
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja

Cjelokupni natječaj nalazi se na poveznici.
Rok za prijavu je srijeda 26. srpnja 2023. godine.

HKD klub
Skip to content