Vijesti

Natječaj za radno mjesto voditelja/voditeljice Galerije Kortil

Hrvatski kulturni dom na Sušaku otvorio je Natječaj za radno mjesto voditelja/voditeljice Galerije Kortil.

Opis poslova voditelja/voditeljice Galerije Kortil:

 • osmišljava, organizira i provodi programe vezane uz programsku djelatnost Galerije Kortil
 • predlaže ravnatelju godišnje programe rada i planove razvoja Galerije
 • izrađuje redovne mjesečne programe i godišnje planove
 • u dogovoru s ravnateljem koordinira rad djelatnika potrebnih za kvalitetnu realizaciju programa iz svog djelokruga rada, te pomaže pri realizaciji ugovorenih programa
 • priprema i uređuje kataloge i ostale tiskane materijale o programima u svom djelokrugu rada
 • sudjeluje u uređenju mrežne stranice Ustanove u svom djelokrugu rada
 • održava stručnu suradnju sa srodnim ustanovama, vaninstitucionalnim organizacijama, umjetnicima i stručnjacima u zemlji i inozemstvu u svrhu razvijanja i razmjene stručnih i znanstvenih iskustava za potrebe rada i razvoja Galerije
 • prati programe relevantne za poboljšanje programa Galerije, u Hrvatskoj i inozemstvu te edukacije vezane uz rad Galerije
 • predlaže ravnatelju strategiju razvoja publike Galerije
 • osmišljava planove i provodi procese i programe razvoja publike u svom djelokrugu rada
 • sustavno prati realizaciju programa u svom djelokrugu te priprema izvješća i analize o ostvarenim programima za šestomjesečna i godišnja razdoblja
 • osmišljava, priprema i sudjeluje u provedbi planova i programa Ustanove te u procesima aplikacija za programska sredstva u svom djelokrugu rada
 • pomaže pri realizaciji drugih programa Ustanove
 • obavlja administrativne poslove iz svog djelokruga rada
 • obvezuje se držati pravila ponašanja utvrđenih općim aktima ustanove, čuvati poslovnu tajnu, te njegovati suradnički odnos s drugim radnicima
 • provodi mjere zaštite pri radu i zaštite od požara, te sigurnosti posjetitelja i imovini Ustanove u svom djelokrugu rada
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja

Cjelokupni natječaj nalazi se na poveznici.

Rok za prijavu je srijeda 7. lipnja 2023. godine.

HKD klub
Skip to content