Vijesti

Dance across Europe: otpor svakoj vojnoj agresiji

Hrvatski kulturni dom na Sušaku, kao jedan od 45 partnera plesne mreže Aerowaves, dijeli objavu ove organizacije i stoji iza humanitarnog poziva:


Dance across Europe: otpor svakoj vojnoj agresiji
Aerowaves oduvijek doživljava Europu jedinstvenom i mirnom kulturnom cjelinom. Njegovih 45 partnera danas je ujedinjeno u odluci kojom pruža utočište plesnoj zajednici Ukrajine, a koja je izazvana ratom.

Našu viziju jedinstvene Europe iskazujemo i pozivom na sudjelovanje u Startup Forumu, mladim plesnim umjetnicima Ukrajine i Rusije. Ovo je samo jedna od novih inicijativa Aerowavesa u sklopu narednog Spring Forward festivala koji će se održati u Grčkoj. Time Aerowaves obilježava i 25 godina suradnje na tlu čitave Europe.

Ova je objava danas ujedno čin solidarnosti na polju kulture kao i čin otpora.

HKD klub
Skip to content