Znate li kuda je prolazila granica? / Do you know where the border passed thru?
Znate li kuda je prolazila granica? / Do you know where the border passed thru?

Danas je vidljiva i to djelomično, jedino intervencijom riječkog umjetnika Damira Stojnića na Titovom trgu. No, vodimo vas u šetnju kroz ne tako davnu prošlost grada.

Priča o dva grada obilazak je koji prikazuje povijesni nastanak, rast i zatim zajednički razvoj dvaju gradova, Rijeke i Sušaka prateći samu njihovu granicu. Iako je danas ta granica nevidljiva, u prošlosti je označavala, ne samo granicu između gradova, već država i luka.

Osim gradskih znamenitosti, vidljivih i nevidljivh ostataka dinamične prošlosti, ovaj obilazak priča je o slavnim Sušačanima, Riječanima i njihovoj vodi, koja ih je, bila ona more ili rijeka, obilježila i oblikovala grad.

Today the border is partly visible, only thanks to the intervention of Rijeka artist Damir Stojnić on Tito Square. However, we are taking you for a walk through the city’s not-so-distant past.

The story of the two cities is a tour that depicts the historical emergence, growth and then joint development of the two cities, Rijeka and Sušak, following their very border. Although today this border is invisible, in the past it marked not only the border between cities, but states and ports. In addition to the city’s sights, visible and invisible remnants of a dynamic past, this tour tells the story of the famous people of Sušak and Rijeka and their water, which, be it the sea or the river, marked them and shaped the city.

Tekst i naracija: Marko Smoljan
Snimanje i montaža: Ivan Vranjić
Arhivski materijali: Muzej grada Rijeke, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Centar za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci

Text by: Marko Smoljan
Translation by: Tajana Mavrinac
Narration by: Alice Renieri and Paola Kirigin (TRY Theatre)
Mentors: Enea Dessardo and Lucia Filičić (TRY Theatre)
Recording and editing by: Ivan Vranjić
Archival materials: Rijeka City Museum, Maritime and History Museum of the Croatian Littoral Rijeka, the Centre for Industrial Heritage of the University of Rijeka

HKD klub
Skip to content