Stories from the Edge
Stories from the Edge
2.-16.9.2016.

Stories from the Edge je participativni putujući projekt koji istražuje odnos između hiper i hipo-identiteta turističkih naselja u sjevernom Jadranu kao jednom od glavnih turistički destinacija. Izložba nudi razmišljanja o nizu tema: od razlike u lokalnom životu između u sezoni i van sezone, o posljedicama masovnog turizma. Na kraju se dotiče nekih vrlo aktualnih tema: izbjegličko / migrantska kriza i učinak terorizma na kolektivnu percepciju.

Kuriran od Nayari Castillo, Kate Howlett-Jones i Francesce Lazzarini, projekt se razvija kroz dva izleta kampkućicom i šest zaustavljanja u najpoznatijim ljetnih destinacija na području: Grada i Lignana u Italiji; Portoroža i Pirana u Sloveniji; Rovinja i Poreča u Hrvatskoj.

Na putu, Nayari i Kate, koje voze kamper uz obalu zajedno sa Marina Sartori, susreću se sa šest drugih umjetnika: Polonca Lovšin, Ryts Monet, Renata Poljak, Nika Rukavina, Pila Rusjan i Alessandro Sambini. Zadatak svakog od umjetnika je bio da stvori novi rad baziran na konceptu projekta te da olakša dijalog s lokalnom zajednicom tijekom događaja u obliku osmize 200godina stare tradicije u kojoj su seljaci osam dana mogli prodavati svoje proizvode na imanjima bez plaćanja poreza. Kao u tradiciji osmize iz kraške regije, gdje su se domaće vino i specijaliteti služili u domovima proizvođača, pop-up osmiza se sama nameće kao mjesto okupljanja i samo-proizvodnje, dijaloga i razmjene.

Izložba prikazuje djela nastala od strane umjetnika koji sudjeluju u projektu zajedno s djelima novih suradnika upoznatih na cesti: Marta Cereda, Sabina Damiani, Paola Pasquaretta, Petra Počanić, Una Rebić i Helene Thümmel od #JUHA, Mirko Smerdel iz Discipula kolektiva, Aleksander Velišček Andreas Vormayr.

Radovi analiziraju fluidnost identiteti mjesta koja se kontinuirano se razvijaju i proizvod su interakcije brojnih varijabli.
Izložba je prije dolaska u Rijeku gostovala u MLZ ART DEP u Trstu i u KUNSTHAUS u Grazu.

Autori: Nayari Castillo, Kate Howlett-Jones, Polonca Lovšin, Ryts Monet, Renata Poljak,
Nika Rukavina, Pila Rusjan, Alessandro Sambini, Marina Sartori

Autori suradnici: Marta Cereda, Sabina Damiani, #JUHA (Una Rebić and Helene Thümmel),
Paola Pasquaretta, Petra Počanić, Mirko Smerdel of Discipula collective, Aleksander Velišček, Andreas Vormayr.

Kustosi:
Nayari Castillo, Kate Howlett-Jones, Francesca Lazzarini

Partneri:
The Daily Rhythms Collective, Kunsthaus Graz, MLZ Art Dep

Program ostvaren uz podršku:
“Traces of Friendship”, Das Land Steiermark, Cultural Department
Alpe Adria
Galerija Kortil, Odjel za kulturu Grada Rijeke
Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture

HKD klub
Skip to content