Azra Svedružić i Demirel Pašalić: Naturalna semantika
Azra Svedružić i Demirel Pašalić: Naturalna semantika
2.-15.12.2020.

Šuma je naš prostorni web. Ona je morfološka mreža, oblik priča. Stablo je link između olovke i papira, a zvuk drveta je glazbena orkestracija. Naturalna semantika istražuje mogućnost dijaloga, početak razgovora, konekciju između prirode ljudi, prirode djela i prirode.

Naturalna semantika multimedijalna je izložba autora Azre Svedružić i Demirela Pašalića. Dio je šireg projekta Slušaj šume kojeg se može vidjeti na www.slusajsume.com. Naturalnom semantikom stvaramo više značenjski bio-informatički krajolik koji inzistira na posthumanizmu, socijalnoj ekologiji i umjetničkom djelu kao polju promjena, napretka, neprestane kreacije i potrage.

HKD klub
Skip to content