Emilija Duparova: Petlja / The Loop
Emilija Duparova: Petlja / The Loop
16.12.2016.-10.1.2017.

Petlja kao tehnički pojam unutar područja medijske umjetnosti označava beskrajno ponavljanje segmenta zvuka i pokretne slike, odnosno, ponavljanje medijskog umjetničkog rada u beskrajnoj vrtnji od njegovog početka do kraja tijekom prezentacije.

U istoimenom ciklusu i izložbenom projektu Emilije Duparove, petlja je istovremeno metoda i motiv koji predstavljene video radove, fotografske cjeline, zvučne i tekstualne instalacije, izdvaja unutar umjetničinog inače heterogenog opusa. U radovima sa zadanom vremenskom komponentom trajanja, poput videa ili zvučnih instalacija, petlja u ciklusu funkcionira kao ustaljeni tehnički obrazac beskrajne prezentacije, dok će fotografske i tekstualne instalacije sugestiju beskrajnog trajanja motiva postići zahvaljujući postavu u niz ili pokrivanjem zidne površine rasporedom u raster. Motive svojih radova Emilija Duparova pronalazi u neposrednom okruženju, te ih intuitivnom selekcijom na licu mjesta bilježi fotografskom i/ili video kamerom.

Na formalnoj razini svi radovi su na tragu one struje vizualnih umjetnosti 20. Stoljeća koja je apstrakciju razvijala redukcijom slike objektnog svijeta. Duparova uvijek polazi od dokumentarne snimke koja se rotacijom kamere i montažom u petlju sve više udaljava od izvornog predmetnog motiva prema čistim likovnim vrijednostima…
(Iz predgovora Branka Franceschija)

Emilija Duparova (Split, 1967.) diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Radi na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, u zvanju redovite profesorice. Uz slikarstvo, njena umjetnička praksa, uključuje multimedijalne projekte, ambijente, instalacije, fotografiju i video. Članica je likovnih udruženja Splita, Zagreba i Rijeke. Dosada je realizirala 49 samostalnih i sudjelovala na mnogobrojnim skupnim i žiriranim izložbama u zemlji i inozemstvu. Za svoj umjetnički rad i rad u struci dobitnica je značajnih međunarodnih i nacionalnih nagrada i priznanja.

HKD klub
Skip to content