Vijesti

Poziv za predlaganje izložbenih programa u galeriji Kortil u 2025. godini

Galerija Kortil – Hrvatski kulturni dom na Sušaku poziva autore/ice i autorske timove (umjetnike/ce, kritičare/ke, kustose/ice) na predlaganje izložbenih programa u galeriji Kortil u 2025. godini.

Poziv je otvoren od 9. srpnja do 9. rujna 2024. godine (do kraja dana).

Za predlaganje programa potrebno je ispuniti Prijavnicu i poslati priloge na adresu elektroničke pošte galerijakortil@hkd-rijeka.hr.

Prijavnica se ispunjava u wordu, no posljednja stranica Prijavnice s vlastoručnim potpisom (i eventualno pečatom ukoliko se radi o pravnoj osobi/organizaciji) predlagatelja treba biti skenirana. Vizualni materijal obvezan je prilog prijave, a nepotpune prijavnice neće se uzeti u razmatranje.

Pristigle prijedloge procijenit će i odabrati stručno Programsko vijeće Galerije Kortil u sastavu: Vana Gović Marković, Vanja Žanko i Ivana Lučić.

Za izlaganje u 2025. godini odabrat će se do deset izložbenih programa koji će biti uvršteni u godišnji program galerije.

Rezultati poziva bit će objavljeni na web stranicama Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku / Galerije Kortil te na facebook stranici Galerije Kortil.

Galerija Kortil se kroz svoju misiju definirala se kao galerija koja osjeća i prepoznaje suvremenu umjetnost kao sredstvo dinamične i otvorene komunikacije između umjetničkog rada, umjetnika, riječke publike i suvremenog okruženja, a razvija se kao forum koji gradi i produbljuje te odnose. Na tragu dosadašnjih aktivnosti i iskustava, Galerija Kortil nastavlja izlagati umjetnost 20. i 21. stoljeća jer svoju svrhu prepoznaje u predstavljanju suvremene produkcije u području vizualnih umjetnosti kroz samostalne, grupne ili tematski osmišljene izložbene programe, pri čemu se ne ograničava na određene stilove i estetike. Izložbeni program otvoren je za suvremene domaće i strane umjetnike/ce, primijenjenu umjetnost, za izlaganje autorskih osobnosti koje su obilježile umjetnost 20. stoljeća, no istovremeno i za mlade autore koji tek stupaju na likovnu scenu.

Galerija Kortil posebnu pažnju posvećuje razvoju publike i nalaženju novih modela u komunikaciji s njom. Stoga nam je važno u predloženim programima prepoznati potencijale i za razvoj tog segmenta aktivnosti. Kroz prateće aktivnosti u radu s publikom cilj nam je povećati kompetencije publike pri recepciji suvremene umjetnosti, poticati njihovo kritičko mišljenje o njoj i jačati kreativne kapacitete ciljanih skupina.

Galerija Kortil će za programe uvrštene u izlagački program osigurati troškove dizajna i tiska kataloga i plakata izložbe, najavu izložbe na web stranicama i društvenim mrežama ustanove, objavu i komunikaciju s medijima o izložbi, čuvanje izložbe, stručna vodstva, prateće aktivnosti za javnost, a prema mogućnostima i honorar autorima/cama.

Predlagatelj/ica programa dužan/a je uključiti se u realizaciju programa u dogovoru s voditeljicom galerije.

Prostor galerije veličine je 298 m2 te se tlocrt može preuzeti ovdje, a fotogalerije dosadašnjih izložbi mogu se pronaći ovdje. Sve dodatne informacije i upite poslati na e-mail: galerijakortil@hkd-rijeka.hr

PRILOZI:
PRIJAVNICA

HKD klub
Skip to content