Ploviti se mora… oduvijek / Sailing has always been a must
Ploviti se mora… oduvijek / Sailing has always been a must

Današnji Školjić ili tal. Scoglietto prostor je nekadašnjeg ušća Rječine na kojem se nalazio niz škojeva ili riječnih ada, odnosno nanosa mulja i pijeska koje je Rječina nosila iz područja višeg toka. Tu su bila i pristaništa uz prva naselja nastala uz ušće.

Stoljećima je Rječina stvarala problem čestim poplavama pa je i to remetilo promet u staroj luci. Stoga se polovicom 19. stoljeća Rječina preusmjerava u novo korito kojim i danas teče, a u stari, današnji Mrtvi kanal, tada mirno uplovljavaju brodice i veliki jedrenjaci.

Today’s Školjić, or Scoglietto in Italian, is a space of the former mouth of Rječina River with a series of banks or river islands, that is to say, the drifts of silt and sand that Rječina carried from the area of higher flow. There were also piers next to the first settlements created by the estuary.

For centuries, Rječina River caused problems with frequent flooding, so this also disrupted traffic in the old port. Therefore, in the middle of the 19th century, Rječina River was redirected to a new trough that still flows today, and in the old presently called Mrtvi kanal – the Dead Canal, boats and large sailing ships sail peacefully.

Tekst i naracija: Marko Smoljan
Snimanje i montaža: Ivan Vranjić
Arhivski materijali: Muzej grada Rijeke, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Centar za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci

Text by: Luciano Keber
Translation by: Tajana Mavrinac
Narration by: Alice Renieri and Paola Kirigin (TRY Theatre)
Mentors: Enea Dessardo and Lucia Filičić (TRY Theatre)
Archival materials: Rijeka City Museum, Maritime and History Museum of the Croatian Littoral Rijeka, the Centre for Industrial Heritage of the University of Rijeka

HKD klub
Skip to content