Završna izložba studentskih radova APURi
Završna izložba studentskih radova APURi
26.6.-7.7.2017.

Prema odabiru prof. Stojnića izloženi su bili radovi studenata završne godine studija slikarstva, kiparstva, grafike, i drugih umjetničkih medija koji su dio obrazovnog programa na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.

Na izložbi su sudjelovali Helena Balaž, Alessandra Benčić, Lea Čepić, Blanka Dobrovolny, Dolores Đuračić, Leo Friščić, Silvija Golja, Korina Hunjak, Sara Išić, Luka Jakić, Dalibor Juras, Iva Katušin, Mia Knežević, Martina Lučin, Sara Matejčić, Izidora Mesec, Dominik Meštrović Hajzler, Ester Miletti, Adriana Milić, Ida Peček, Dino Pilepić, Antun Ružolčić, Sarah Švegar Simonšek, Dijana Topolnjak, Josip Torić, Dijana Trtanj, Lucia Ugrin, Nikki Vancaš, Eva Vukina, Ivana Zavidić i Iva Znaor.

HKD klub
Skip to content