Volontiranje na kulturnoj baštini
Volontiranje na kulturnoj baštini
27.11.-10.12.2019.

Izložba promovira volontiranje na kulturnoj i prirodnoj baštini Europe, a otvorena je u sklopu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture i povodom Međunarodnog Dana volontera. Izložbu u produkciji međunarodne organizacije European Heritage Volunteers, čini 18 velikih panoa s opisima projekata volontiranja širom Europe, u Hrvatskoj, Finskoj, Rusiji, Portugalu, Španjolskoj, Albaniji, Armeniji i Slovačkoj.

Hrvatska je zastupljena s radionicom planiranja koju je organizacija European Heritage Volunteers održala u Rijeci, kao dio projekta “Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika industrijske baštine u Rijeci”. Program je uključivao stvaranje novih turističkih ruta, uz prijedloge aktivnosti o podizanju svijesti o vrijednosti kulturne baštine. Osnovna ideja bila je pronaći inovativne interpretacije broda Galeb i Palače šećera u Kompleksu Benčić, koji se uređuju u sklopu europskog projekta. Od sudionika se tražilo da ponude rješenja koja će nadahnuti, zaintrigirati i zabaviti posjetitelje te ponuditi nove oblike tumačenja tih prostora.

Među ostalim projektima na izložbi su obnova povijesnih parkova i vrtova Klasičnog Weimara u Njemačkoj koji je od 1998. zaštićen kao svjetska baština, očuvanje dvorca Tematin u Slovačkoj, restauracija tradicionalnih keramičkih fasadnih pločica u Portugalu, izrade šindrom pokrivenih krovova u rudarskom kompleksu Freiberg u Njemačkoj, arhiviranje dokumenata i istraživanja u Barceloni, iskopi i sanacija antičke nekropole u Arheološkom parku Amantia u Albaniji.

Volonteri europske baštine aktivni su više od dva desetljeća. Njihovi projekti su namijenjeni profesionalcima, ali i sudionicima bez prethodnih vještina ili znanja vezanih uz baštinu. Poučava ih se tehnikama i praksama restauracije i konzervacije ili zanatima potrebnim za radove na očuvanju baštine. Jedan od ciljeva organizacije je voditi projekte na lokacijama na koje se tradicionalno ne obraća pažnja ili ih se gura u drugi plan u korist poznatijih lokaliteta, a koji ipak imaju snažnu materijalnu ili nematerijalnu važnost. Volonteri intenzivno rade na umrežavanju u cijeloj Europi, s ciljem razmjene iskustava, ideja i modela najbolje najbolje prakse.

Kustos izložbe: Bertom, European Heritage Volunteers
Postav izložbe: Jolanda Todorović
Organizacija izložbe: European heritage Volunteers i Galerija Kortil

HKD klub
Skip to content