Teorija i praksa – Ritam

Galerija Kortil će po treći put u suradnji s Akademijom primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci provestiumjetničko-didaktički projekt Teorija i praksa. Osnovni cilj koncepta koji se temelji na prožimanju, koordinaciji i medijaciji teorijskog i praktičnog umjetničkog obrazovanja na APURI, je pružiti mogućnost mladim autorima izlazak pred riječku likovnu publiku. Odražavajući uzajamnost studijskih programa APURI, studenti/-ice će mentorirani istraživački proces demonstrirati umjetničko-didaktičkom izložbom, koja će se 19.6. otvoriti u Kortilu.

Tema ovogodišnje izložbe je ritam. Utoliko, preispitujući ulogu ritma kao ključnog pojma razumijevanja umjetničkog dijela, vizualna rješenja studentica i studenata će kroz slikarske, grafičke i kiparske tehnike, umjetničku instalaciju i nove medije, ukazati na načine na koje je umjetničko djelo njime determinirano.

Kustoski postav selektira i potpisuje K Kolektiv (Katarina Podobnik i Katerina Jovanović).

Skip to content