Teorija i praksa: Ritam

U ponedjeljak, 19.6. u 20 sati u Galeriji Kortil, otvara se umjetničko-didaktička izložba Teorija i praksa: Ritam, čiji su autorice i autori – studentice i studenti riječke Akademije. Ovogodišnja je edicija, treća edicija projekta, a u zajedničkoj organizaciji APURI i Galerije Kortil. Idejna začetnica i voditeljica prvih izdanja, asistentica je pri APURI, povjesničarka umjetnosti i kustosica Katarina Podobnik. U kustoskom konceptu, ove joj se godine pridružuje i inicijatorica K Kolektiva, Katerina Jovanović, kustosica i doktorandica pri Katedri za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Kustoski kolektiv djeluje kroz Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke.

Kao projekt pri APURI koji povezivanjem nastavnog gradiva redovnih i izbornih kolegija studijskog programa sa zadanom temom iz područja teorije i povijest umjetnosti, „Teorija i praksa” istražuje, objašnjava i demonstrira određeni likovni problem ili pojam. Projekt tako odražava uzajamnost teorijskog i praktičnog studijskog programa, čiji rezultat predstavljaju izloženi radovi studentica i studenata. Osnovni cilj takvog koncepta temelji se na prožimanju, koordinaciji i medijaciji teorijskog znanja iz povijest umjetnosti i umjetničkog obrazovanja na praktičkim kolegijima. Izlažući u galerijskom prostoru, studentice i studenti APURI stječu potrebne vještine, znanje i iskustvo za umjetnički poziv u okviru institucionalnog obrazovanja.

Tema ovogodišnjeg izdanja projekta jest – ritam. Kao integrirano svojstvo protoka vremena, duboko prožet kroz vidljivu i nevidljivu prirodu ali i ljudsku svakodnevnicu, studentice i studenti konceptualno su promišljali ritam kao: sastavni element umjetničkog djela te njegovu ulogu u cjelovitosti i interpretaciji dvodimenzionalnih zapisa (grafika, slikarstvo), gradivno i eksperimentalno svojstvo ograničeno prostorom (kiparstvo, performans, umjetničke instalacije i ambijenti) te ritmičnost umjetničkog rada lišenog materijalnosti (digitalna umjetnost).

Hana Belobrk – Purgatory

Ritam i harmonija nađu svoj put do unutrašnjih mjesta duše. Platon, Država

Sveprisutan, ukorijenjen u strukturu i bit života, prepoznajemo ga u njegovom pulsiranju i samoobnavljanju kroz vrijeme i prostor. Uvijek u ponavljanju i izmjeni elemenata, povratku, napretku, u otklonima i priklonima, ritam (lat. rhythmus < grč. ῥυϑμός: mjera vremena, takt) je sinonim za životnost i dinamičnost, ali i za postojanost i sigurnost. Te stalne ritmičke mijene reflektiraju se putem novih podražaja koji obuzimaju naša čula aktivirajući ih, te istovremeno rezultirajući određenim psihofizičkim procesima koji bivaju pokrenuti u nama – o ritmovima smo životno ovisni.
Iz predgovora izložbe

Izložba će biti otvorena do 7. srpnja 2023. godine.

HKD klub
Skip to content