Obilježavanje 30. obljetnice Sušačke revije i predstavljanje novog dvobroja 121/122

U travnju ove godine navršeno je punih 30 godina od pokretanja časopisa Sušačka revija, njegovog kontinuiranog objavljivanja i sudjelovanja u kulturnom životu našeg grada i šireg okruženja. Izdavanje Sušačke revije pokrenuto je davne 1993. godine, isprva u obliku glasila Kluba Sušačana u kojem se pisalo o aktualnim klupskim aktivnostima i djelovanju prve građanske udruge u Primorsko goranskoj županiji, osnovanoj godinu dana prije, u travnju 1992. godine. Protekom vremena Uređivački kolegij angažira mlade riječke autore i istraživače te proširuje sadržaj časopisa na teme iz prebogate prošlosti našeg grada i kraja. Već od 12-og broja u podnaslovu Sušačke revije piše: Glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskog kotara.

Sušačka revija je u trideset godina redovnog izlaženja dala puno zanimljivih priča, dobrog štiva i fantastičnih fotografija. Postala je nezaobilazno štivo za sve one koji žele doznati nešto više o Sušaku, Rijeci i primorsko-goranskom kraju. Na stranicama Sušačke revije objavljuju se prilozi o povijesnom razvoju našeg grada i kraja, o bogatoj kulturnoj baštini, o istaknutim ličnostima i događajima u prošlosti ali se sve više piše i o aktualnim događajima u vremenu u kojem živimo. Revija je prostor na kojem se pojavljuju prilozi suradnika raznih generacija koji objavljivanjem kritičkih pristupa, polemika i eseja vrše preispitivanje razvoja grada i županije. Revija je sastavni dio kulturne i društvene aktivnosti sredine u kojoj djeluje, prostor za promoviranje urbane, kulturne, povijesne i društvene tradicije, značajan činilac u očuvanju autohtonih karakteristika i običaja našeg kraja, sredstvo poticanja čitatelja na analiziranje, osmišljavanje i pronalaženje putova za pravilno valoriziranje prirodnih vrijednosti i društvenih postignuća kao ogromnog i neiscrpnog potencijala ovog prostora i naših ljudi u prošlosti, sadašnjosti i u budućnosti.

Tijekom proteklih 30 godina Sušačka revija profilirala se u časopis visoke književne kvalitete te postala prepoznatljivo i rado čitano štivo u cijelom primorsko-goranskom kraju ali i puno šire, na području Hrvatske i inozemstva. Najveću zaslugu časopisa čini njegov kulturološki doprinos izmjeni ukupne kulturne klime u gradu kroz očuvanje i njegovanje identiteta grada i duha mjesta, kroz toleranciju i poštivanje različitosti, općeljudskih i civilizacijskih vrednota koje su na ovom prostoru postojale, stvarale se i održale kroz stoljeća. Preko svojih tekstova revija je zaslužna za održanje kozmopolitskog ozračja koje, još od austro-ugarskih vremena, krasi naš kraj uz more i u blizini državnih granica……uvijek smo bili spremni prihvatiti druge i drugačije, bez obzira odakle dolazili, doživljavajući to kao vlastito obogaćenje. Ljudi koji su u Rijeci makar i nakratko boravili, danas je doživljavaju kao „otvoren grad čijim ulicama struji ozračje slobode“ kako reče nezaboravljena prijateljica Rijeke, Mani Gotovac. U svemu tome vidimo veliki doprinos upravo Sušačke revije, ona je zaista “glasilo osviještenih građana”. A to za jedan časopis nije malo!

Sušačka revija je već duži niz godina, prema ocijeni meritornih osoba iz hrvatskih kulturnih krugova, jedan od najboljih riječkih proizvoda u kulturi i nakladništvu, postala je pravi riječki brand. Najbolji dokaz tome je da je udruga Klub Sušačana, na prijedlog Rektorata Sveučilišta u Rijeci, postala dobitnik nagrade Zlatna plaketa „Grb Grada Rijeke“ u 2015. godini za, cit. „dugogodišnje nakladništvo časopisa Sušačka revija i doprinos kulturnom razvoju i ukupnom boljitku društvene zajednice grada Rijeke“. 

Klub Sušačana će prigodnom svečanošću obilježiti ovu značajnu obljetnicu našeg časopisa te predstaviti novi dvobroj 121/122 koji je ovih dana izašao iz tiska. U kulturno-umjetničkom dijelu programa će sudjelovati zbor Kulturno-umjetničke udruge Sklad iz Bakra, te riječki umjetnici Tina Vukov i Robert Funčić.

HKD klub
Skip to content