Festival inkluzivne scene: Silent dance – plesna radionica

Godina 2021. šesta je uspješna sezona odvijanja festivala koji svojim razvijanjem postaje sastavni dio plesne i kazališne scene. Po svom sadržaju to je festival koji ugošćuje profesionalne ansamble čiji su plesači, izvođači, koreografi i autori osobe sa i bez invaliditeta. Festival Inkluzivne scene je zamišljen kao platforma na kojoj se nastavlja razvijati ideja uspostavljanja i održavanja suvremenog plesnog, improvizacijskog i izvedbenog festivala na profesionalnom nivou kao zajedničkim kontekstom kroz okupljanje inkluzivnih umjetničkih izvedbi na jednom mjestu. U središtu koncepta naglasak je na gostovanjima domaćih i inozemnih kolektiva, na poticanju plesnog koreografskog istraživanja, usavršavanjima kroz edukativne radionice i na izgradnji partnerstva s inozemnim plesnim ansamblima i predavačima.

Unutar popratnog programa 6. Festivala inkluzivne scene, programa INTERVENCIJE, održat će se trodnevna plesna radionica Silent dance pod vodstvom Ivane Hadžihasanović iz Udruženja Tanzelarija (BIH). Radionica će se održavati od 23. do 25.6. na sceni Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku od 10.00 do 14.00 sati, a namijenjena je svim ljubiteljima plesa, zainteresiranima za pokret i ples bez obzira na prethodno iskustvo.

Radionica Silent Dance je plesna inkluzivna radionica, kreirana po posebno edukacijskom program sastavljena od muzičko-ritmičkih i plesnih stimulacija. Muzičko-ritmičke stimulacije su bazni dio radionice i služi za osvještavanje unutrašnjeg osjećaja za ritam, te za razvoj ritmičke reprodukcije. Ovaj dio radionice će biti sproveden kroz posebno kreirane vježbe vibro stimulacije i igara ritmičke reprodukcije. Iz razvoja ritmičke reprodukcije nastaje plesni dio, odnosno koreografski dio, koji je zasnovan na Labanovoj analizi pokreta. Savremeni plesni jezik se razvija kroz pokret ritmičkih reprodukcija kroz vježbe prilagođene senzornim oštećenjima, kao i drugim posebitostima polaznika radionice, a na osnovu kojih nastaje koreografija, koja će biti prikazana na završnoj produkciji u okviru 6. Festivala inkluzivne scene Rijeka.

Prvi dan radionice će se zasnovati vibrostimulacijskim vježbama i ritmičkim reprodukcijama, te upoznavanju prostora i kretnji koje su moguće u odnosu na prostor i sposobnosti polaznika radionice.
Drugi dan ćemo raditi na razvoju reprodukcijskog ritmičkog materijala iz kojeg će proizaći koreografski materijal, koji će se razrađivati kroz radionicu u odnosu na sposobnosti i broj polaznika.
Treći dan radionica ćemo raditi na koreografskom materijalu koji ćemo uobličiti i napraviti jednu cjelinu, koja će biti predstavljena kao završni materijal.

Ivana Hadžihasanović – doktor obrazovnih nauka, baletni pedagog i koreograf – rođena je 14.3.1986. godine u Sarajevu. Završila je dva odsjeka u Srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu, odsjek za klasični balet i teoretsko pedagoški odsjek. Godine 2008., diplomirala je na Muzičkoj akademiji, Univerziteta u Sarajevu, Teoretsko-pedagoški odsjek, na predmetu Metodika muzičke nastave, pod mentorstvom prof. dr. Selma Ferović. Zvanje magistra muzičkih nauka je stekla takođe na Muzičkoj akademiji u Sarajevu iz oblasti Metodike muzičke nastave u 2011., na temu „Muzika kroz pokret i ples u terapiji i rehabilitaciji djece s posebnim potrebama“, pod mentorstvom prof. dr. Sadeta Zečić. Doktorske studije Hadžihasanović je upisala 2014. godine na Interdisciplinarnim doktorskim studijima Pedagoškog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu, na oblasti Metodike muzičke kulture, gdje je stekla zvanje doktora obrazovnih nauka u 2021. godini. Dio ovog istraživanja, koje se odnosi na istraživanje u Neurofiziološkom Institutu Kliničkog Centra Univerziteta u Ljubljani je finansirano od strane Open Society Foundation.

Od 2006. godine, Hadžihasanović radi kao nastavnica klasičnog baleta i historijskih igara u JU OMBŠ „Novo Sarajevo“, a od 2013. godine, kao viši asistent, potom od 2015. kao docent na Fakultetu društvenih znanosti „dr. Milenko Brkić“, Sveučilište Hercegovina na kolegiju Muzička kultura sa metodikom, Kreativna terapija i Terapija pokretom. Od septembra 2015. godine, djeluje i kao predsjednica Udruženja za promociju i razvoj savremenog plesa „Tanzelarija“, u okviru kojeg vodi edukacijske i umjetničke projekte na nacionalnom i internacionalnom nivou.
Hadžihasanović je utemeljitelj MD terapije (integrirani oblik plesne i muziko terapije) sa kojom radi kao terapeut i predavač u BiH i šire. Autorica je programa Silent Dance koji je dobio priznanja za jedan od 70 najboljih edukacijskih programa u svijetu od strane Zeroo Projecta za 2020. godinu. Jedan je od pokretača Prvog internacionalnog takmičenja iz klasičnog baleta i savremenog u BiH – „Balance“, u 2016. godini, a ovo takmičenje se i danas održava i postalo je prepoznatljivo dešavanje u regionu kao mjesto koje okuplja učenike baletskih škola, ali i nastavnike i druge stručnjake iz ove oblasti. Pored takmičarskog dijela u okviru „Balance“ održavaju se edukacije za djecu iz više plesnih pravaca, ali i okrugli stolovi za baletske pedagoge. Ivana je jedan od pokretača i organizatora Prve Internacionalne konferencije iz baletske i plesne edukacije u 2018. godini, a koja se održava svake dvije godine u kojem je pored same organizacije djelovala i u naučnom odboru.

Prijave i upiti: magija.dance@gmail.com

HKD klub
Skip to content