Azra Svedružić i Demirel Pašalić: Naturalna semantika

Šuma je naš prostorni web. Ona je morfološka mreža, oblik priča. Stablo je link između olovke i papira, a zvuk drveta je glazbena orkestracija. Naturalna semantika istražuje mogućnost dijaloga, početak razgovora, konekciju između prirode ljudi, prirode djela i prirode.

Naturalna semantika multimedijalna je izložba autora Azre Svedružić i Demirela Pašalića. Dio je šireg projekta Slušaj šume kojeg se može vidjeti na www.slusajsume.com. Naturalnom semantikom stvaramo više značenjski bio-informatički krajolik koji inzistira na posthumanizmu, socijalnoj ekologiji i umjetničkom djelu kao polju promjena, napretka, neprestane kreacije i potrage.

Izložba se u srijedu 2.12. može pogledati od 17 do 20 sati, a u ostale dane do 15.12. od ponedjeljka do petka od 10 do 13 sati i od 17 do 20 sati, te subotom od 10 do 13 sati.

Skip to content